İşletmelerde Zaman Ölçümü Yapan Etütçülere Müjde: Yüzde Dakikalı Kronometreler Cepte!

İşletmelerde süreç zaman verilerinin belirlenmesinde zaman ölçümleri etütçüler tarafından kronometre ile yapılmaktadır. Ancak, yaygın olarak kullanılan kronometrelerin saniyeli olmasından dolayı (1 Saniye = 1/60 Dakika), her bir akış dilimi için kayıt edilen saniyeli gerçek tek zamanların toplanıp ortalamalarının alınması ve bunun dakika olarak ifade edilmesinde hatalar yapılabildiği gibi, bu iş için ciddi zaman kaybı da ol...Devamını Oku

ERGONOMİ EĞİTİMİ

Amaç


Katılımcılar, iş ortamında ergonomik açıdan ortaya çıkan çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili yöntem ve teknikler konusunda bilgi sahibi olabilecekler.

İçerik


•    Ergonominin tanımı
     o    İşin insana uyumu
     o    İnsanın işe uyumuDevamını Oku

İŞ ETÜDÜ EĞİTİMİ

Amaç


Katılımcılar, işlerin/görevlerin en doğru şekilde ve optimum sürede yapılabilmesi amacıyla, iş/görev yerlerinin ve çalışma yöntemlerinin incelenmesi ve düzenlenmesi ile zaman verilerinin elde edilmesine ilişkin yöntem ve teknikleri öğrenip uygulayabilecekler.

İçerik


•    İş/Görev Yeri Tanımında Sistem Yaklaşımı
Devamını Oku

KAYIP ZAMANLAR EĞİTİMİ

Amaç
Katılımcılar, iş süreçlerinde verimliliği düşüren dolayısıyla maliyetleri artıran olayların türleri, nedenleri ve boyutları hakkında bilgi sahibi olacaklar, kayıp zaman paylarının belirlenmesi ile ilgili yöntem ve teknikleri öğrenip uygulayabilecekler.

İçerik
•    Kayıp Zamanlar Kavramı
    o    Kayıp Zamanların Tanımı
   ...Devamını Oku

ZAMAN ÖLÇÜMÜ EĞİTİMİ

Amaç

Katılımcılar, işletmelerde planlama, maliyetlendirme, ücretlendirme ve iş düzenleme için gerekli olan planlı akış dilimlerinin zamanlarını ölçüp değerlendirebilecekler.

İçerik

•    İş Sistemi Tanımı ve Öğeleri
     o    İş Sisteminin Amacı
     o   ...Devamını Oku

Verimliliği Artırmada Etkili Bir Araç: Süreç Analizi ve Süreç Düzenleme

Süreç analizi, süreç düzenlemenin temel hedefleri olan; verimliliği artırmak ve işi insancıllaştırmak açısından son derece önemlidir. Bu hedeflere ulaşmanın araçları da geçiş sürelerinin kısaltılması, kalitenin iyileştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesidir. Öte yandan süreç düzenleme, iş bilimine (ergonomi) dayalı güvenilir bilgileri ve...Devamını Oku

İş Analizi ve Norm Kadro Çalışmalarının Önemi
İyileştirme Çalışmalarının Üretim Maliyetleri Üzerindeki Etkileri

Dünyamızda soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte, 1990’ yıllarda küreselleşme çabalarının hız kazandığı görülmektedir. Artık piyasalara ulaşmada zaman ve mesafe kavramı anlamını yitirmiştir. Buna bağlı olarak korumacı politikaların terk edilmesi ve artan küreselleşme, firmalar arası rekabeti de acımasız boyutlara taşımıştır. Firmalar, piyasada v...Devamını Oku

İŞ DEĞERLENDİRME VE ÜCRET YÖNETİMİ
İŞ ANALİZİ VE NORM KADRO

Amaç

Katılımcılar, iş analizi çalışmalarına dayalı görev yerlerinin ve iş unvanlarının yeniden oluşturulması, iş tanımlarının yazılması ve yeniden tanımlanan işlerin en uygun kaç kişi tarafından gerçekleştirilmesi konularını kavrayıp uygulayabilecekler.

İçerik

•    Organizasyon Tanımı ve Organizasyon Kuramları
•    Yeniden Yapılanma Çalışmalarını...Devamını Oku