6S İLE İŞLETMEDEKİ KAYIPLARIN BELİRLENMESİ

Amaç

İşletmedeki kayıpların ortadan kaldırılması ve yeni projeler alınabilmesi için temiz, düzenli ve güvenli bir ortam sağlamaya yönelik uygulanması gereken yöntem ve tekniklerle kısa sürede etkin ve kalıcı iyileştirmeler yapılmasını sağlamaktır.

İçerik

•    6S ‘in Tanımı Kapsamı ve Hedefleri
•    6S Uygulama Adımlarının Örneklerle İnc...Devamını Oku

SÜREÇ DÜZENLEME VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME

Amaç

Katılımcılar, iş süreçlerinde yaşanan zayıf noktaları, zaman tuzaklarını ve israfları fark ederek;  ergonomik, yalın ve verimli çalışma koşullarının oluşturulması için süreç düzenleme ve süreç iyileştirme tekniklerini uygulayabilecekler.
İçerik

•    Süreç tanımı ve 7 temel kavram
•    Süreç AnaliziDevamını Oku

SÜREÇ ANALİZİ VE SÜREÇ VERİ YÖNETİMİ
YENİLİKÇİLİK VE ÖNERİ SİSTEMİ
KAİZEN

Amaç

Katılımcılar, sürekli iyileştirme tekniği KAIZEN felsefesini kavrayarak, işletmelerinde kalite, maliyet, süre üçgeninde çeşitli iyileştirmeler yaparak, verimlilik artışı sağlayabilecek seviyede bilgi sahibi olabilecekler.
İçerik

•    Kaizenin Kapsamı ve Hedefleri
•    İyileştirme yöntemlerinin kıyaslanması
•    Workshop g...Devamını Oku

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

Amaç

İşletme içinde her seviyedeki problemlerin çözümünde, problemi doğuran kök nedenlerin tespit edilmesi ve yaratıcı düşüncelerin üretilmesinde uygulanacak en etkili tekniklerini kullanma bilgisi ve becerisi sağlanmaktadır.
İçerik

•    Problemin tanımı
•    Düşünme mantığı
•    5N 1K yöntemi
Devamını Oku