Verimliliği Artırmada Etkili Bir Araç: Süreç Analizi ve Süreç Düzenleme

Süreç analizi, süreç düzenlemenin temel hedefleri olan; verimliliği artırmak ve işi insancıllaştırmak açısından son derece önemlidir. Bu hedeflere ulaşmanın araçları da geçiş sürelerinin kısaltılması, kalitenin iyileştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesidir. Öte yandan süreç düzenleme, iş bilimine (ergonomi) dayalı güvenilir bilgileri ve...Devamını Oku

İyileştirme Çalışmalarının Üretim Maliyetleri Üzerindeki Etkileri

Dünyamızda soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte, 1990’ yıllarda küreselleşme çabalarının hız kazandığı görülmektedir. Artık piyasalara ulaşmada zaman ve mesafe kavramı anlamını yitirmiştir. Buna bağlı olarak korumacı politikaların terk edilmesi ve artan küreselleşme, firmalar arası rekabeti de acımasız boyutlara taşımıştır. Firmalar, piyasada v...Devamını Oku

UYGULAMALI İŞ ETÜDÜ

Amaç

Katılımcılar, işletmelerde planlama, maliyetlendirme, ücretlendirme ve iş düzenleme için gerekli olan zaman verilerinin belirlenmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş basitleştirme, akış düzenleme konularında verimliliği artırıcı teknikleri uygulayabilecekler.

İçerik

•    İş Sistemi Tanımı
•    İş Akış Analizi 
• ...Devamını Oku

ZAMAN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
VERİMLİLİK ÖLÇME SİSTEMİ
MALİYET ANALİZLERİ
ERGONOMİ

Amaç

Katılımcılar, iş ortamında ergonomik açıdan ortaya çıkan çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili yöntem ve teknikler konusunda bilgi sahibi olabilecekler.
İçerik

•    Ergonominin Kapsamı ve Hedefleri
•    İnsanın Ergonomik Açıdan İncelenmesi
•    İnsan Performansı ve Performansın Dağılması
•  ...Devamını Oku

İŞ ETÜDÜ VE ERGONOMİ

Amaç

Katılımcılar, üretim kaynaklarının en yüksek verimle kullanılabilmesini sağlamaya yönelik, uygun koşullarda süre ölçme teknikleri ve verimlilik arttırma metotları konusunda bilgi sahibi olabilecekler.

İçerik

• İş etüdü tanımı ve uygulanması
• Verimlilik ve iş etüdü arasındaki ilişki
• Pilot ürünün seçilmesi, üre...Devamını Oku

VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİKLERİ
MTM (ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ ZAMANLAR SİSTEMİ)