İç Müşteri Memnuniyeti

Amaç

İnsanın çalışma yaşamında daha doyumlu, verimli, başarılı ve memnun olması için işletme yönetimi tarafından yaratılması ve uygulanması gereken unsurları tespit etmek

İçerik

•    Kurum kültürünü analiz etmek
•    İşletme kültürüne uygun iç müşteri memnuniyeti araştırması stratejilerini ve ölçümlenecek alanları belirlemek
•    Anket formunu ve soruları hazırlamak, anket geçerlilik testi yapmak
•    Anket çalışmasını yapmak
•    Anket sonuçlarının istatistiksel analizini ve testin güvenilirlik analizini yapmak

Yöntem ve Araçlar

•    Mevcut durum analizi
•    Anket hazırlama
•    Görüşme tekniği ile anket yapma
•    Sonuçları değerlendirme
•    Rapor hazırlama
•    Sunuş

Süre

Firma talepleri ve firmada yapılan incelemeler doğrultusunda belirlenir.