Maliyet Analizi

Amaç

Tüm süreçlerinin ve giderlerinin analizi ile doğru bir  maliyetlendirme yapmayı sağlayarak, işletmelere rakiplerine karşı maliyet avantajı kazandıracak maliyetlendirme sistemi kurmak.

Kapsam

•    Süreçlerin Analizi
•    Giderlerin Analizi ve Sınıflandırılması
•    Gider Yerlerinin Oluşturulması
•    Gider Dağıtım Anahtarlarının Belirlenmesi
•    Genel Gider Yükleme Paylarının Hesaplanması
•    Sipariş Maliyet Sistemine Göre Mamul Maliyetlerinin Saptanması
•    Safha Maliyet Sistemine Göre Mamul Maliyetlerinin Saptanması
•    Tam Maliyet Sistemine Göre Birim Maliyetlerin Hesabı
•    Değişken Maliyet Sistemine Göre Maliyet Analizlerinin Yapılması
•    Maliyetlendirme Sisteminin Kurulması

Yöntem ve Araçlar

•    Mevcut durum analizi
•    Proje ekibi oluşturma
•    Ekibin eğitimi
•    Ölçme ve değerlendirme
•    Workshoplar
•    Rapor hazırlama
•    Sunuş

Süre

Firma talepleri ve firmada yapılan incelemeler doğrultusunda belirlenir.