Süreç Analizi Süreç Düzenleme

Amaç

Firmanın, üretim ve destek süreçlerinde meydana gelen iş ve zaman kayıplarını, nedenleri ve paylarıyla birlikte tespit etmek, önceliklendirmek, süreç iyileştirme faaliyetlerini uygulamaya sokmak ve ilgili süreçler için en uygun işgücü kullanımını belirlemek.

Kapsam

•    İş ve süreç analizi yapmak
•    Süreç haritalarını çıkartmak, varsa güncellemek
•    Süreç iyileştirme alanlarını belirlemek
•    Süreç zaman verilerini belirleyerek iş ve görev yüklerini çıkarmak
•    İstatistiksel süreç analizi (iş örneklemesi) yöntemi ile süreç kayıp zaman oranları ve ek zaman paylarını belirlemek
•    Hedeflenen miktar performansı çerçevesinde bant için takt zaman belirleyerek verilere dayalı bant optimizasyon çalışmasını gerçekleştirmek
•    Süreç zayıf noktalarını iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirmek ve uygulamaya sokmak
•    Metot analizi çalışmaları ile işlerin daha az zorlanma ile daha kolay ve hızlı yapılması için öneriler geliştirip uygulamak
•    İlgili süreçte norm kadro çalışması uygulayarak en uygun çalışan sayılarını (norm kadro) belirlemek

Yöntem ve Araçlar

•    Mevcut durum analizi
•    Proje ekibi oluşturma
•    Ekibin eğitimi
•    Ölçme ve değerlendirme
•    Workshoplar
•    Rapor hazırlama
•    Sunuş

Süre

Firma talepleri ve firmada yapılan incelemeler doğrultusunda belirlenir.