İş Değerlendirme Ücret Sistemi

Amaç

İşletme organizasyonunda bulunan iş unvanlarının iş analizi ve iş analizlerine dayalı iş tanımları yapılarak iş gereklerinin belirlenmesi, sayısallaştırılması, iş değerlendirme faktör puan planı ve ücret grupların oluşturulması.

Kapsam

•    Mevcut Durum Analizi
•    İş Analizlerinin Yapılması
•    İş Analizlerine Dayalı İş Unvanlarının Oluşturulması
•    Her bir İş Unvanı İçin İş Tanımlarının Yazılması
•    İş Gereklerinin Analizi ve Tanımlanması
•    İş Gereklerinin Sayısallaştırılması
•    Her Bir İş Unvanı için İş Gerekleri Puanının Hesaplanması
•    Ücret Gruplarının Oluşturulması
•    İş Gereklerine Dayalı Ücret Sisteminin Kurulması
•    Performansa Dayalı Ücret Sistemin Kurulması
•    İş Gereklerine ve Performansa Dayalı Ücret Sisteminin Bütünselleştirilmesi

Yöntem ve Araçlar

•    Mevcut durum analizi
•    Proje ekibi oluşturma
•    Ekibin eğitimi
•    Ölçme ve değerlendirme
•    Workshoplar
•    Rapor hazırlama
•    Sunuş

Süre

Firma talepleri ve firmada yapılan incelemeler doğrultusunda belirlenir.